در مطلب امروز که هم اکنون در اختیار دارید، قصد داریم پرسیدن آدرس و دادن آدرس به انگلیسی را به همراهان عزیز آموزش دهیم. در مکالماتی که در این پست قرار داده شده اصلاحات و جملات کاربردی انگلیسی که در هنگام پرسیدن آدرس و دادن آدرس به کار می رود، عنوان شده است.. در درس امروز […]