در این پست قصد داریم برای شما روش مناسب معرفی خود به زبان انگلیسی را آموزش دهیم. ابتدای امر به یک سری نکات کاربردی توجه شما را جلب میکنیم و در انتها یک متن نمونه برای انجام معرفی به شما نشان خواهیم داد. با این شیوه، یادگیری زبان انگلیسی برای شما موثر و آسان تر […]