ضمایر در زبان انگلیسی

در این مطلب به مبحث ضمایر شخصی می پردازیم .پس با نوای طاها گستر همراه باشید…

ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی(Subject Pronou)

ضمیر کلمه ای هست که جانشین اسم یا عبارت اسمی می شود و از تکرار آن ما را بی نیاز می سازد.مثلا به جای این کلمه بگوییم”آرش دانش آموز است.” می گوییم”او دانش آموز است.”

در این جمله او ضمیر است زیرا به جای کلمه آرش به کار رفته است .

این ضمایر در ابتدای جمله قبل از فعل قرار می گیرند و عبارتند از:

 

جنسیت در ضمایر

در  گرامر زبان انگلیسی تنها ضمیر سوم شخص مفرد دارای جنسیت است. برای افراد مذکر ضمیر he، مونث ضمیر she و اشیاء ضمیر it مورد استفاده قرار می گیرد. البته این قائده چند استثنا هم دارد.

در صورتی که برای حیوانات شخصیتی قائل باشیم، یا برای حیوانات خانگی که جنسیت مشخصی دارند از ضمیر he یا she استفاده می شود. البته در شرایط عمومی و زمانی که جنسیت حیوان مشخص نباشد یا به آن صرفا به عنوان یک حیوان اشاره شود از ضمیر it استفاده خواهد شد.

توجه

همه ضمایر شخصی (فاعلی، مفعولی و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (they هم می‌تواند به انسان و هم به اشیاء اشاره کند.)

ضمیر I همیشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط یک جمله بکار گرفته شود:

Am I right?

مثال:

We use subject pronouns as subject of the verb:

I like your dress.
You are late.
He is my friend
It is raining
She is on holiday
We live in England.
They come from London.

 

سوالات زبان انگلیسی خود را در بخش گفتگو با کارشناس این مطلب مطرح کنید و آنلاین جواب آن را دریافت کنید یا در بخش نظرات مطرح کنید .نوای طاها گستر در همه لحظات همراه شما هست

نگران نباشید برای یادگیری سریع زبان انگلیسی تنها به خودآموز سریع و آسان مکالمه انگلیسی در ۳۰ روز مراجعه نمایید ،انواع آموزش های کاربردی  در این بسته وجود دارد.

پیشنهاد می کنم از دیگر محصولات ما در بخش فروشگاه دیدن فرمایید.