ضمایر مفعولی در انگلیسی

در این مطلب قصد داریم مبحث ضمایر مفعولی و کاربرد آن در جمله را برای شما دوست داران زبان انگلیسی به صورت ساده و قابل فهم بیان کنیم . پس با نوای طاها گستر همراه باشید…

ضمیر کلمه‌ای دستوری یا گرامری است که جانشین یک اسم یا عبارت اسمی می‌شود. ضمیرها انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: ضمایر فاعلی، مفعولی، ملکی و….

ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر مفعولی به جای اسم یا عبارت اسمی در جایگاه مفعول، یعنی بعد از فعل، قرار می گیرد و یا جایگزین مفعول در جمله می شوند.ضمایر مفعولی در نقش مفعول در جمله بکار برده می شود .به دلیل اینکه نقش مفعول را دارا می باشند پس در جمله عملی توسط فاعل بر روی آنها صورت گرفته است.

محل قرار گرفتن ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی بعد از افعالی مانند help (کمک کردن) ،give ( دادن)، show (نشان دادن) ، see ( دیدن) و…. طبق الگوی زیر بکار می روند:

ضمیر مفعولی+ فعل+ فاعل

مثال:

او مرا می بیند.     She sees me

و ما را می بیند.       He sees us

او مرا می بیند.      She sees me

من شما را می بینم.     I see you

آنها تو را می بینند.    They see you

.تو آنها را می بینی.   You see them

من او را می بینم.          I see him

  تو او را می بینی.      You see her

.  ما آن را می بینیم.      We see it

 

 

توجه:

هنگامیکه از ضمایر شخصی به همراه and استفاده می‌کنیم، مؤدبانه‌تر این است که ضمایر I و we را بعد از اسامی و ضمایر دیگر بکار ببریم:

you and I, my father and I, them and us

همچنین you را باید قبل از اسامی و ضمایر دیگر به کار برد:

you and your wife, you and her

نکته: 

بعد از حروف اضافه مانند (to,at,whit,near,….) نیز می توان از ضمیر مفعولی استفاده کرد.

ضمیر مفعولی+حرف اضافه

.He speaks to her in French

 

سوالات زبان انگلیسی خود را در بخش گفتگو با کارشناس این مطلب مطرح کنید و آنلاین جواب آن را دریافت کنید یا در بخش نظرات مطرح کنید .نوای طاها گستر در همه لحظات همراه شما هست.

نگران نباشید برای یادگیری سریع زبان انگلیسی تنها به خودآموز سریع و آسان مکالمه انگلیسی در ۳۰ روز مراجعه نمایید ،انواع آموزش های کاربردی  در این بسته وجود دارد.

پیشنهاد می کنم از دیگر محصولات ما در بخش فروشگاه دیدن فرمایید.