ساخت جملات ساده در انگلیسی

در مطلب امروز قصد داریم مبحث ابتدایی از قواعد جمله سازی در زبان انگلیسی را آموزش دهیم .پس با نوای طاها گستر همراه باشید….

الگوی ساده جمله سازی

در زبان انگلیسی برای ساختن جمله ابتدا فاعل، پس از آن فعل و سپس مفعول یا متمم (جمله) قرار می گیرد.مثال:

peter is a student.

فاعل= peter

فعل= is

متمم= a student

فاعل به چه کس یا چیزی می گویند؟

کس یا چیزی است که کاری از او سر بزند یا حالتی به او نسبت داده شود.(subject)

جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟

تعریف فعل: فعل کلمه ای است که انجام گرفتن کاری یاانجام پذیرفتن یا روی دادن حالتی در زمان حال و گذشته و آینده را نشان می دهد.(verb)

تعریف مفعول:به کسی یا چیزی که کار بر روی او انجام شده  یا بعد از برخی افعال قرار می گیرد و فاعل را توصیف می کند یا حالتی را به او نسبت می دهد و معنی جمله را کامل می کند.

مثال:

Ali opened the door
The airplane took many people to Shiraz

در جملات بالا به Ali و airplane کاری نسبت داده شد پس فاعل بحساب میآیند.پس ملاحظه می کردیدجای آنها در جمله در اول جمله و به عبارت دیگر قبل از فعل می باشد

اما the door و many people کار بر روی آنها انجام شد مفعول می باشند. همانطوریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله بعد از فعل است..

این الگو متداول ترین ترتیب برای ساختن  یک جمله  است : فاعل، فعل، مفعول یا متمم( در صورت وجود ).

 

 

سوالات زبان انگلیسی خود را در بخش گفتگو با کارشناس این مطلب مطرح کنید و آنلاین جواب آن را دریافت کنید یا در بخش نظرات مطرح کنید .نوای طاها گستر در همه لحظات همراه شما هست

نگران نباشید برای یادگیری سریع زبان انگلیسی تنها به خودآموز سریع و آسان مکالمه انگلیسی در ۳۰ روز مراجعه نمایید ،انواع آموزش های کاربردی  در این بسته وجود دارد.

پیشنهاد می کنم از دیگر محصولات ما در بخش فروشگاه دیدن فرمایید.